ติดต่อเรา

KKD Express Co.,Ltd.

kkdtruck4-6-10delivery

40 หมู่ 3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สาขาขอนแก่น เลขที่ 311/4 หมู่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Tel :043-225828 , 090-952-7550 , 092-278-2424 (คุณกิตติทัต)

Email : kittitat2013@hotmail.com