การขนส่งสินค้าไปชัยภูมิ ความท้าทายบนเส้นทางที่ลาดชัน เราพร้อม

844

ชัยภูมิ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิจะจัดอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลย และนครราชสีมา หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามแบบเขตการปกครองจะจัดอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง

การขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดชัยภูมิ หรือขนสินค้าจากจังหวัดชัยภูมิไปยังปลายทางกรุงเทพมหานคร หรือหัวเมืองต่างๆในภาคอีสาน เรามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายขนาดให้เลือก ธุรกิจการค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ในจังหวัดชัยภูมิ เรียกใช้บริการ บริษัท เคเคดี เราพร้อมบริการบนทางที่ลาดชัน ภูเขียว ภูพังเหย ภูกระแต โดยมีภูแลนคาทางตอนกลางของจังหวัด ส่วนภูตะเภา ภูผาแดง และภูเม็งอยู่ทางตะวันออก มีภูเขาเตี้ยทอดยาวจากทางใต้ถึงตอนกลางอีกด้วย อำเภอที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคือ หนองบัวแดง

การขนส่งสินค้า จึงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการขนส่งไปยังอำเภอต่างๆ 16 อำเภอ ดังนี้

อำเภอเมืองชัยภูมิ
อำเภอบ้านเขว้า
อำเภอคอนสวรรค์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอจัตุรัส
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอเทพสถิต
อำเภอภูเขียว
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอแก้งคร้อ
อำเภอคอนสาร
อำเภอภักดีชุมพล
อำเภอเนินสง่า
อำเภอซับใหญ่

บริษัท เคเคดี พร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าไปจังหวัดชัยภูมิ และการกระจายสินค้าไปยังอำเภอต่างๆ 16 อำเภอ สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์