รถขนส่งสินค้า บริการรถบรรทุก4-6-10 ล้อ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขนส่งทั่วไทย

1002

จังหวัดร้อยเอ็ด kkd truck บริการรถบรรทุกสินค้า 4-6-10 ล้อ delivery บริการรับส่งสินค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด กระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขอนส่งสินค้า การกระจายสินค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ด สู่หัวเมืองต่างๆในภาคอีสาน และทั่วประเทศไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด     2. อำเภอเกษตรวิสัย     3. อำเภอปทุมรัตต์     4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน     5. อำเภอธวัชบุรี      6. อำเภอพนมไพร     7. อำเภอโพนทอง     8. อำเภอโพธิ์ชัย     9. อำเภอหนองพอก     10. อำเภอเสลภูมิ     11. อำเภอสุวรรณภูมิ     12. อำเภอเมืองสรวง     13. อำเภอโพนทราย     14. อำเภออาจสามารถ     15. อำเภอเมยวดี     16. อำเภอศรีสมเด็จ     17. อำเภอจังหาร     18. อำเภอเชียงขวัญ     19. อำเภอหนองฮี     20. อำเภอทุ่งเขาหลวง

 • ทางรถยนต์: ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 520 กม. เส้นทางที่สะดวกคือใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้าสู่สระบุรี และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา เมืองพล บ้านไผ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่านมหาสารคาม แล้วเข้าสู่ร้อยเอ็ด
 • ทางรถโดยสารประจำทาง:โดยที่สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
  • และยังมีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการ โดยผ่านร้อยเอ็ด หลายบริษัท
 • ทางรถไฟ: จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ปัจจุบันยังไม่มีทางรถไฟตัดผ่าน อย่างไรก็ตามสามารถใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
  • สถานีรถไฟขอนแก่น จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดร้อยเอ็ด (อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)
  • ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ ร้อยเอ็ด นครพนม และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเปิดใช้ในปี 2562
 • ทางเครื่องบิน: ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ สนามบินร้อยเอ็ด (อังกฤษ: Roi Et Airport) ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง (ทางหลวงหมายเลข 2044) ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม[1] ประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 3,013 ตารางเมตร ประตูผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอยู่ชั้นเดียวกัน ทางวิ่ง (รันเวย์) 45 x 2,100 เมตร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีสายการบินที่ให้บริการอยู่ 2 สายการบิน
  • สายการบินนกแอร์ Archived 2015-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ให้บริการทุกวันๆละ 2 เที่ยวบิน
  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทุกวันๆละ 4 เที่ยวบิน
 • รวมวันละ 6 เที่ยวบิน

การขนส่งสินค้าไปยังหัวเมืองต่าง การขนส่งสินค้าไปยังสนามบิน การขนส่งสินค้าโดยรถบริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศ เคเคดี พร้อมให้บริการรถขนส่งสินค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆทั่วไทย และยังขนส่งสินค้าไปยังสนามบิน เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดต่างทุกภาคได้อีกด้วย