บริการรถขนส่งสินค้า บริการในจังหวัดสกลนคร รถบรรทุก 4-6-10 ล้อ ขนส่ง

744

บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร รถบรรทุก4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ บริการรับขนส่งสินค้าจากจังหวัดสกลนคร ไปยังกรุงเทพมหานคร ทั้งขึ้น-ล่อง รวมถึงบริการไปยังหัวเมือง และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

เราพร้อมให้บริการแล้ว โดยมือาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้ามายาวนาน KK EXPRESS ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขส่ง งานโลจิสติกส์ งานกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า การท่าอาศยาน การท่าเรือ ฯลฯ

จังหวัดสกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองหนองหานหลวง” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การคมนาคม และการขนส่งสินค้า รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา แล้วเลี้ยวแยกเข้าทางไปในเขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปจนถึงบ้านท่าพระ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เพื่อเข้าสู่จังหวัดสกลนคร

รถไฟ สามารถเดินทางโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 159 กิโลเมตร (ดูข้อมูลที่ “รถโดยสารประจำทาง เส้นทางระหว่างจังหวัด”)

รถโดยสารประจำทาง เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ มีรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 สาย 26 (กรุงเทพฯ – นครพนม แต่รถผ่านจังหวัดสกลนคร ใช้เส้นทาง สระบุรี นครราชสีมา อ.เมืองพล อ.บ้านไผ่ มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ บ้านคำเพิ่ม (อ.ภูพาน) สกลนคร บ้านท่าแร่ อ.กุสุมาลย์) , สาย 27 (กรุงเทพฯ – สกลนคร หรือ กรุงเทพฯ – สกลนคร – เรณูนคร) ใช้เส้นทางร่วมกับสาย 26 จนถึงสกลนคร แล้วแยกไป บ้านโพนยางคำ อ.โคกศรีสุพรรณ อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร , สาย 930 (กรุงเทพฯ – นครพนม แต่รถผ่านจังหวัดสกลนคร ใช้เส้นทาง สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองหาน สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม บ้านดงมะไฟ สกลนคร บ้านท่าแร่ กุสุมาลย์) วิ่งให้บริการจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 มายังจังหวัดสกลนคร รถจะจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) โดยมีบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้บริการรถประจำทางปรับอากาศ มาตรฐาน ม.2 (รถชั้นเดียว) , ม.4ค (รถสองชั้น) , ม.1ข , ม.1ก (รถชั้นเดียว 15 เมตร) , ม.4ข , ม.4ก (รถสองชั้น 12 เมตร) สาย 26 , 27 และบริษัทเดินรถเอกชน ที่ได้รับสัมปทานการเดินรถจาก บขส. ให้เปิดบริการเดินรถโดยสารสาย 26 , 27 และ 930

รถขนส่งสินค้า ในจังหวัดสกลนคร เคเคดี พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ด้วยรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ พร้อมการดูแลโดยมืออาชีพด้านการขนส่ง ยินดีให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการด้านการขนส่ง