รถขนส่งสินค้าไปเชียงใหม่ ด้วยรถบรรทุกหลายขนาด 4-6-10 ล้อ

1072

บริกการรับขนส่งสินค้าไปเชียงใหม่ ขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า จุดกระจายสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ, 6 ล้อ, และ รถบรรทุก 10 ล้อ โดยบริษัท เคเคดีเอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้ามาอย่างยาวนาน