รถขนส่งสินค้าไปพะเยา เรามีรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ พร้อมให้บริการลูกค้า

856

บริษัท เคเคดี เรามีรถบรรทุก 4-6-10ล้อ รับขอนส่งสินค้าไปพะเยา และขนสินค้าจากกรุงเทพฯไปพะเยา และพะเยาไปกรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังให้บริการขนส่งสินค้า กระจายสินค้าไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศ