รถขนส่งสินค้าไปสตูล โดยรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ เคเคดี.พร้อมให้บริการ

865

บริการรถขนส่งสินค้าไปสตูล ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ, 6ล้อ, และรถบรรทุก 10ล้อ บริการโดยมืออาชีพด้านการขนส่งสินค้าที่มีประสบการณ์ที่ลูกค้าเชื่อถือและวางใจได้ เคเคดี.เราพร้อมให้บริการช่วยขนส่งสินค้าของท่านสู่ภาคใต้ และจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูเกอดะฮ์ว่า สะตุล แปลว่า “กระท้อน” ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครีสโตยมำบังสาครา นั้นหมายความว่า “สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา” ดังนั้น ตราพระสมุทรเทวาจึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

เคเคดี.พร้อมให้บริการ รถขนส่งสินค้าไปสตูล ยินดีให้คำปหรึกษาและแนะนำด้านการขนส่งโลจิสติกส์