ขนส่งท่อเหล็กขนาดใหญ่ จากจังหวัดสระบุรี ปลายทาง สปป.ลาว

901

ขนส่งท่อเหล็กขนาดใหญ่จากโรงงาน สมานทอง เอ็นจิเนียริ่ง

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ไปสร้างเขื่อนน้ำแจ สปป.ลาว