ขนส่งเหล็ก LRP จากระยอง ไปยังท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี

1094

ขนส่งเหล็กจากโรงงาน LRP

อ.เมือง จ.ระยอง ไป ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี