เป้าหมายของการขนส่งสินค้าในประเทศไทย (โลจิสติกส์)

เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาขนส่ง และลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ขนส่งโดยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่ง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของกิจการในทุกขนาดของธุรกิจ ลดต้นทุนในการจัดซื้อยานพาหนะด้านการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ มอบหมายงานขนส่งให้เรา KKD TRUCK รถบรรทุกขาดเล็ก 4 ล้อ, รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ, รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ หรือเพิ่มปริมาณการขนส่งด้วยรถกัวลาก และรถพ่วง เราพร้อมบริการขนส่งสินค้าให้ธุรกิจของท่าน ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด จัดการด้านการขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ทุกขั้นตอนการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ

  1. การจัดการ การรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
  2. การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
  3. การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
  4. การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ในทั่วประเทศและชายแดน
  5. การกำหนดการขนส่งสินค้า อย่างมีระบบโดยมีประสบการณ์
งานขนส่งสินค้า ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป KKD พร้อมรองรับทุกการขนส่ง

ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ 77 จังหวัด วางใจมืออาชีพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ไม่ว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมของท่านจะเล็กหรือใหญ่ เราจะช่วยลดต้นทุนเพื่อสร้างกำไรทางธุรกิจของท่านให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน การขนส่งสินค้าไปยังปลายทางที่สามารถลดต้นทุนได้ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพย์สินที่คุ้มค่าสูงสุด หน้าที่หลักในการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ บริการขนส่งทั่วประเทศ เรามีรถบรรทุกหลายขนาดไว้รองรับสินค้าของท่าน ไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามความต้องการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจขอฃท่านอย่างแท้จริง เราพร้อมขนส่งสินค้าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มอบหมายการขนส่งให้เราทำงานแทนท่าน เรามีบุคลากรที่พร้อม ยานพาหนะด้านการขนส่งครบทุกความต้องการ ด้วยประสบการณ์ด้านงานขอนส่งสินค้ามายาวนาน ที่ท่านวางใจได้

KKD EXPRESS

การให้บริการข่นส่งสินค้า และบริการโลจิสติกส์

แบบภายในประเทศ เป็นแบบขนส่งทั่ว ๆ ไปและแบบส่งร่วม

แบบสากลระหว่างประเทศ (การส่งออกและนำเข้าสินค้า) การขนส่งสินค้าออก และสินค้าเข้าคือเมื่อสินค้าพร้อมที่จะส่งออกจากโกดังโลจิสติกส์ หรือคลังสินค้าของโรงงานแล้ว หมายถึงว่ามีการแพคกิ้งเป็นมาตรฐานเพื่อการส่งออกและพร้อมด้วยใบอนุญาตต่าง ๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้แล้วบริษัทขนส่งระบบโลจิสติกส์จะดำเนินการล่วงหน้าดังนี้
– การจองเรือเดินสมุทรหรือสายการบิน (Freight forwarder)
– การผ่านพิธีการทางศุลกากรและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับชดเชยภาษี
– นำตู้คอนเทนเนอร์มาบรรจุที่โกดังโลจิสติกส์หรือคลังสินค้าของโรงงานแล้วบรรทุกไปที่ท่าเรือที่กำหนดไว้

งานโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลหนักหรือโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีเครื่องจักรน้ำหนักมาก อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิตจำนวนมาก การรับงานขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องกลและเครื่องจักรขนาดหนักและวัสดุนี้ต้องใช้วิศวกรคิดคำนวณ สำรวจเส้นทาง วางแผนการทำงานโดยละเอียด ซึ่งงานลักษณะนี้จะต้องเขียนรายงาน ขั้นตอนในการที่จะทำงานและความเป็นไปได้อย่างละเอียดเสนอต่อเจ้าของงาน โดยใช้ระบบโลจิสติกส์มาช่วยในการจัดการและบริหารวางแผนงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้งานนั้นมีความราบรื่นด้วยดี

การขนส่งพืชเกษตร-ผลไม้และสัตว์น้ำ การขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบมิดชิด มีการควบคุมอุณหภูมิ การออกแบบภายในรถบรรทุกจะต้องมีชั้นและช่องวางสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากการซ้อนทับกัน หรือใส่ภาชนะบรรจุพลาสติกโดนสามารถซ้อนกันได้ ภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานสามารถใช้ได้ทั้งการส่งภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศด้วย สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมในปริมาณมากที่ใช้การขนส่งทางน้ำ ถ้าเป็นการส่งออกก็จะใช้เรือฉลอมซึ่งสามารถเข้าไปเทียบกับเรือเดินสมุทรได้โดยตรง