รถขนส่งสินค้า โคราช บริการรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ จัดส่งสินค้า

987

รถบรรทุก ขนส่งสินค้า นครราชสีมา หรือที่นิยมกันว่า “โคราช” เป็นจังหวัดตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

การขนส่งสินค้า ในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้รถยนต์ในการขนส่งสินค้า รถบรรทุก 4 ล้อ, รถบรรทุกสินค้า 4 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทาง 259 กิโลเมตร บริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าของคุณ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เจ้าของกิจการ ในด้านการขนส่ง เรามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้เลือก ตามความเหมาะสมของสินค้าที่ต้องการขนส่ง

นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่) เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 32 อำเภอ การกระจายสินค้า ขนส่งสินค้าเข้าถึงปลายทางได้ทั้ง 32 อำเภอดังนี้คือ

อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอครบุรี
อำเภอเสิงสาง
อำเภอคง
อำเภอบ้านเหลื่อม
อำเภอจักราช
อำเภอโชคชัย
อำเภอด่านขุนทด
อำเภอโนนไทย
อำเภอโนนสูง
อำเภอขามสะแกแสง
อำเภอบัวใหญ่
อำเภอประทาย
อำเภอปักธงชัย
อำเภอพิมาย
อำเภอห้วยแถลง
อำเภอชุมพวง
อำเภอสูงเนิน
อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอสีคิ้ว
อำเภอปากช่อง
อำเภอหนองบุญมาก
อำเภอแก้งสนามนาง
อำเภอโนนแดง
อำเภอวังน้ำเขียว
อำเภอเทพารักษ์
อำเภอเมืองยาง
อำเภอพระทองคำ
อำเภอลำทะเมนชัย
อำเภอบัวลาย
อำเภอสีดา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด เข้าสู่อำเภอต่างๆ ล้านแล้วแต่ต้องใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของสินค้า เหล่านี้บริษัท เคเคดี เรามีรถบรรทุกเพื่อช่วยให้การขนส่งของท่านคล่องตัวยิ่งขึ้น และยินดีให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์อีกด้วย