รถบรรทุก4-6-10 ล้อ บริการรับขนส่งสินค้าบึงกาฬ

702

รถบรรทุก ขนส่งสินค้า บึงกาฬ พร้อมให้บริการ “บึงกาฬ” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 ของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขง

การขนส่งสินค้า ในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้รถยนต์ในการขนส่งสินค้า รถบรรทุก 4 ล้อ, รถบรรทุกสินค้า 4 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดบึงกาฬ มีระยะทาง 765 กิโลเมตร บริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าของคุณ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เจ้าของกิจการ ในด้านการขนส่ง เรามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้เลือก ตามความเหมาะสมของสินค้าที่ต้องการขนส่ง

จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 8 อำเภอ การกระจายสินค้า ขนส่งสินค้าเข้าถึงปลายทางได้ทั้ง 8 อำเภอดังนี้คือ

เมืองบึงกาฬ
พรเจริญ
โซ่พิสัย
เซกา
ปากคาด
บึงโขงหลง
ศรีวิไล
บุ่งคล้า

ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด เข้าสู่อำเภอต่างๆ ล้านแล้วแต่ต้องใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก KKD EXPRESS ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของสินค้า เหล่านี้บริษัท เคเคดี เรามีรถบรรทุกเพื่อช่วยให้การขนส่งของท่านคล่องตัวยิ่งขึ้น และยินดีให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์อีกด้วย