รถขนส่งสินค้าไป ตรัง โดยรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ รับส่งสินค้าสู่ภาคใต้

1052

เคเคดี.ยินดีให้บริการ รถขนส่งสินค้าไปตรัง บริการด้วยรถบรรทุก 4ล้อ, 6ล้อ, และรถบรรทุก 10 ล้อ เปิดบริการรับขนส่งสินค้าไปยังภาคใต้ และขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดตรัง กระจายสินค้าเข้าคลังสินค้า เขาโกดังสินค้า

เคเคดี.พร้อมให้บริการแล้ว พร้อมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการขนส่งโลจิสติกส์ สินค้าและการขนส่ง

จังหวัดตรัง เคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีสินค้ามีสินค้าออกเพียง 23 ชนิด แต่ตรังก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี เรือค้าขายที่มาถึงตรังถ้าเป็นเรือค้าขายของยุโรปต้องคอยความพอใจของท่านเจ้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเริ่มดำเนินการค้าได้ คนจีนจากปีนังเข้ามาดำเนินการค้าเล็กๆ น้อยๆ ธุรกิจการส่งสินค้าออกมีหลายอย่าง คือ ดีบุก ข้าว งาช้างเล็ก ๆ รังนก ซึ่งดีบุกที่นี่มีราคาแพงกว่าที่ถลาง

เคเคดี.พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าไปตรัง สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา