วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
หน้าแรก แท็ก รถบรรทุกสินค้าบึงกาฬ

แท็ก: รถบรรทุกสินค้าบึงกาฬ

รถบรรทุก4-6-10 ล้อ บริการรับขนส่งสินค้าบึงกาฬ

รถบรรทุก ขนส่งสินค้า บึงกาฬ พร้อมให้บริการ “บึงกาฬ” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS