รถขนส่งสินค้า จังหวัดสุรินทร์ รถบรรทุก 4-6-10 ล้อ พร้อมให้บริการแล้ว

470

บริษัทผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้าในจังหวัดสุรินทร์ บริการขนย้ายสินค้า ขนส่งสินค้าในจังหวัดสุรินทร์สู่กรุงเทพมหานคร และหัวเมืองต่างๆในภาคอีสาน หรือจากภาคอีสานไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ “อีสานใต้” มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษา อาทิ เขมร กูย และลาว (ไทยอีสาน) มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 24

จังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองหลักของภาคอีสานตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวกทางรถยนต์

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดสุรินทร์ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ตรงแยกอำเภอปราสาท) จนถึงจังหวัดสุรินทร์ หรือใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ได้เช่นเดียวกัน

การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ เรามีพร้อมบริการด้านการขนส่งสินค้า ไปยังกทม.และหัวเมืองต่างๆ ศูนย์กระจายสินค้า การขส่งสู่คลังสินค้าทั่วประเทศ จากจังหวัดสุรินทร์ไปยังศูนย์กระจายสินค้าทุกจุด เรายินดีให้บริการ และให้คำปรึกษาฟรี ก่อนการขนส่งโดยมือาชีพที่มีประสบการณ์