รถขนส่งสินค้า หนองคาย รถบรรทุก 4-6-10 ล้อ บริการขนส่งทั่วประเทศ

616

บริการรับขนส่งสินค้าในหนองคาย หนองคาย-กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ-หนองคาย รถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ ขนย้ายสินค้าในธุรกิจของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระการขนส่งในจังหวัดหนองคาย ให้เรา เคเคดี เป็นผู้ดูแลรับส่งสินค้าของท่านในทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์

จังหวัดหนองคาย  เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว และมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา

การคมนาคม การขนส่ง จากกรุงเทพมหานคร ใช้ถนนพหลโยธินจนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แล้วแยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี จนไปถึงจังหวัดหนองคาย

การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟหนองคายทุกวัน โดยขบวนรถไฟที่มีศักย์สูงที่สุดคือรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ซึ่งเป็นรถไฟกลางคืนที่ให้บริการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดหนองคายไม่มีท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเป็นท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดที่สุด ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายเป็นระยะทาง 51 กิโลเมตร

การขนส่งสินค้าทางบก ขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าอากาศยาน(สนามบิน) ขนส่งสินค้าสู่ห้างสรรพสินค้า modern trade เราพร้อมดูแลธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าของท่านทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย พร้อมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าของท่าน