รถขนส่งสินค้าไปกรุงเทพ รับขนส่ง 4 ภาค สู่ภาคกลาง โดยรถบรรทุก 4-6-10 ล้อ

478

บริการรับขนส่งสินค้าไปยังภาคกลาง สู่กรุงเทพมหานครปละปริมณฑล จากหัวเมืองต่างๆ และจากกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆ 77 จังหวัด ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

เคเคดี.มีความพร้อมด้านการขนส่งสินค้า ทั้งยานพาหนะที่สามารถลำเลียงสินค้าโดยใช้รถบรรทุกหลายขนาดตั้งแต่รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ, 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งสินค้าของท่าน สู่เป้าหมายในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย เราพร้อมให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ยาวนาน ที่ลูกค้าวางใจและเชื่อถือได้ สอบถามรายละเอียด พร้อมรับคำปรึกษาด้านการขนส่ง จากบริษัทขนส่งสินค้าโดยตรง